Chuyên đề giáo dục

Trường THNguyễn Đức Thiệu ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh

Trường THNguyễn Đức Thiệu ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh

Lễ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Bính Thân 2016, cũng là thời điểm nhân dân cả nước nói [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]