Hình ảnh tập thể CB-GV-NV trường TH Nguyễn Đức Thiệu nhân ngày lễ kỷ niệm 10 năm ngày mang tên trường