Tin sở GD ĐT QN thăm trường

Hôm qua, ngày 22/10/2015, nhân trong chuyến công tác kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  tại Đại Lộc, đoàn công tác của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam có đến thăm mô hình giáo dục biển đảo của trường, qua mô hình thực tế các thầy lãnh đạo sở và các thành viên đánh giá cao về ý nghĩa, trực quan sinh động về giáo dục biển đảo cho học sinh, đây là một mô hình khá độc đáo, hiệu quả giáo dục cao.